AKPro / INSTALACJE / Nasza pasja - Twój komfort!
INSTALACJE
NASZA PASJA - TWÓJ KOMFORT!

Realizacje / Nadzory Inwestorskie / Obiekty infrastrukturalne

Nadzór nad realizacją sieci kanalizacji sanitarnej służącej do odprowadzenia scieków z miejscowosci Daszewice do oczyszczalni scieków w Borówcu. W zakres zadania wchodziło  :   - ok... [ więcej » ]

Nadzór Inwestorski nad realizacją sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej dla miejscowości Głuszyna .   W zakres nadzoru wchodziło :   - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej... [ więcej » ]

Nadzór Inwestorski dla zadań : - Zad 1 i Zad 2 - Swarzędz i okolice - Zad 4 i Zad 5 - Czerwonak , Bolechowo i okolice w zakresie : - kanalizacja grawitacyjna , - kanalizacja tłoczna , - przepompownie... [ więcej » ]
kanalizacja Puszcza Zielonka
Nadzór nad realizacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsiach Bartodzieje i Kobylec w ramach Programu Unijnego Rozwój Obszarów Wiejskich.
Nadzór Inwestorski nad realizacją przełożenia magistrali cieplnej z rur preizolowanych Dn 800 w Poznaniu [ więcej » ]

<1>

~ copyright © 2008-2024 AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ 205778 / 50 / 9