AKPro / INSTALACJE / Nasza pasja - Twój komfort!
INSTALACJE
NASZA PASJA - TWÓJ KOMFORT!

Oferta

Projekty: 

 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje c.o. i c.t.
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje gazowewęzły cieplne i kotłownie
 • instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje technologiczne w budynkach produkcyjnych
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przyłącza do budynków
 • koordynacja prac projektowych
 • weryfikacja projektów
 • doradztwo techniczne
 • dokumentacje powykonawcze

Kompleksowy techniczny nadzór nad procesem inwestycyjnym: 

 • kontrola finansów i poprawności wykonania
 • kosztorysowanie
 • przygotowanie dokumentów przetargowych

Certfikaty energetyczne: 

 • budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • użyteczności publicznej

Operaty wodno-prawne  


~ copyright © 2008-2024 AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ 205006 / 5 / 1