AKPro / INSTALACJE / Nasza pasja - Twój komfort!
INSTALACJE
NASZA PASJA - TWÓJ KOMFORT!

Realizacje / Nadzory Inwestorskie / Obiekty przemysłowe

ITM SWADZIM

(Centrum logistyczne INTERMARSZE wraz z biurowcem )

Centrum logistyczne ok 80 tys. m 2 wraz z biurowcem ok 15 tys m2.

W zakres nadzoru inwestorskiego wchodziło :

- sieci zewnętrzne :

   - sieć kanalizacji deszczowej z pompownią , zbiornikiem retencyjnym i wlotem do rowu ,

   - sieć kanalizacji sanitarnej z pompowniami,

   - sieć wody ppoż ,

   - sieć wody pitnej ,

   - sieć gazowa średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno pomiarową .

- instalacje wewnętrzne :

    - technologia dwóch kotłowni gazowych ,

    - instalacja gazowa wewnętrzna ,

    - instalacja ogrzewania hali promiennikami gazowymi ,

    - instalacja centralnego ogrzewania biur,

    - instalacja wentylacji mechanicznej ,

    - instalacja klimatyzacji ,

    - instalacja chłodu ( 30 m3 glikolu)  dla mroźni , chłodni , bananowni,

    - instalacja wodna i kanalizacyjna ,

    - instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu ,

    - instalacja tryskaczowa z pompownią pożarową (pompy diesel) i zbiornikiem ppoż.
~ copyright © 2008-2023 AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ 200631 / 10 / 3