AKPro / INSTALACJE / Nasza pasja - Twój komfort!
INSTALACJE
NASZA PASJA - TWÓJ KOMFORT!

Realizacje / Nadzory Inwestorskie / Obiekty infrastrukturalne

Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej dla miejscowości Daszewice

Nadzór nad realizacją sieci kanalizacji sanitarnej służącej do odprowadzenia scieków z miejscowosci Daszewice do oczyszczalni scieków w Borówcu.

W zakres zadania wchodziło  :

 

- ok 9,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 

- ok 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

 

- 8 pomowni ścieków~ copyright © 2008-2024 AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ 206894 / 14 / 3